Skip to main content

ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

ก่อนถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลบนไดรฟ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เรย์ RAID
  • ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงในไดรฟ์ อะแดปเตอร์ RAID แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายเคเบิลของไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์

  • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

 2. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้ขยายเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค

 3. หากเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งฝาหน้าไว้ ให้เปิดฝาออก

ในการถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

 1. เลื่อนสลักปลดล็อคเพื่อเปิดที่จับถาด
  รูปที่ 1. การเปิดที่จับถาด
  Opening the tray handle

 2. จับที่จับถาดและเลื่อนไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์อย่างระมัดระวัง
  รูปที่ 2. การถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap
  Hot-swap drive removal

หลังถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap:
 1. ติดตั้งไดรฟ์ตัวใหม่หรือฝาครอบไดรฟ์เพื่อครอบช่องใส่ไดรฟ์ ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

  ข้อควรสนใจ
  เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบอย่างเพียงพอ อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลาสองนาทีขึ้นไปโดยไม่มีไดรฟ์หรือฝาครอบติดตั้งอยู่ในช่องใส่แต่ละช่อง
 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนไดรฟ์แบบ Hot-swap ตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง