Skip to main content

ถอดส่วนยึดอะแดปเตอร์ PCIe

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดส่วนยึดอะแดปเตอร์ PCIe

ก่อนถอดส่วนยึดอะแดปเตอร์ PCIe:
  1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้ขยายเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค

  2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

ในการถอดตัวยึดอะแดปเตอร์ PCIe ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดส่วนยึดอะแดปเตอร์ PCIe
PCIe adapter retainer removal

จับตำแหน่งสัมผัส 1 เพื่อยกตัวยึดออกจากตัวเครื่อง