Skip to main content

FQXSFDD0012K : ข้อผิดพลาดของฮาร์ดไดรฟ์ SATA: [arg1]

ข้อผิดพลาดของฮาร์ดไดรฟ์ SATA: [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์
  2. เสียบไดรฟ์ SATA ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อกับแบ็คเพลนเข้าที่พอดี
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo