Skip to main content

FQXSFMA0016M: การทำสำเนาสำรองของหน่วยความจำล้มเหลว [arg1]

การทำสำเนาสำรองของหน่วยความจำล้มเหลว [arg1]

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. บูตเข้าสู่หน้าจอ UEFI F1 และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งาน DIMM ทั้งหมด เริ่มระบบใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo