Skip to main content

FQXSFPU4059I : ผู้ใช้ร้องขอให้ข้ามการล็อคแบบหยุดทำงานของไดรฟ์ SATA ที่มี AHCI เชื่อมต่อ UEFI ระบบยอมรับคำขอและจะดำเนินการก่อนที่จะบูต OS

ผู้ใช้ร้องขอให้ข้ามการล็อคแบบหยุดทำงานของไดรฟ์ SATA ที่มี AHCI เชื่อมต่อ UEFI ระบบยอมรับคำขอและจะดำเนินการก่อนที่จะบูต OS

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เปลี่ยน SystemOobCustom.SkipAhciFreezeLock จากปิดใช้งานเพื่อเปิดใช้งานการใช้เครื่องมือ OneCLI
  2. รีบูตระบบเข้าสู่ OS