Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF ภายใน

ใช้ข้อมูลนี้สำหรับติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF RAID ภายใน, อะแดปเตอร์ CFF HBA ภายใน หรืออะแดปเตอร์ตัวขยาย CFF RAID ภายใน

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ตำแหน่งของอะแดปเตอร์ CFF ภายใน

รูปที่ 1. ตำแหน่งอะแดปเตอร์ CFF ภายใน
Internal CFF adapter location

ขั้นตอน

 1. จัดแนวรูรูบนอะแดปเตอร์ CFF ให้ตรงกับรูบนถาด วางอะแดปเตอร์ CFF ลงในถาดแล้วขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดเข้าที่
  รูปที่ 2. การติดตั้งถาดอะแดปเตอร์ CFF ภายใน
  Internal CFF adapter tray installation
 2. จัดแนวสลักบนถาดให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง วางอะแดปเตอร์ CFF ลงแล้วค่อยๆ เลื่อนไปในทิศทางตามภาพเพื่อยึดเข้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF ภายใน
  Internal CFF adapter installation
 3. ปิดสลักปลดล็อคเพื่อยึดอะแดปเตอร์ CFF ให้เข้าที่
 4. เชื่อมต่อสายเข้ากับอะแดปเตอร์ CFF ดู การเดินสายอะแดปเตอร์ CFF RAID ภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน ดูคู่มือการเดินสายแบ็คเพลน/แบ็คเพลท การเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว หรือ การเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

 2. ติดตั้งตัวครอบพัดลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบพัดลม

 3. ติดตั้งพัดลมทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งพัดลมแบบ Hot-swap

 4. ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด

 5. ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 6. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

 7. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

 8. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube