Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ CFF ภายใน

ใช้ข้อมูลนี้สำหรับถอดอะแดปเตอร์ CFF RAID ภายใน, อะแดปเตอร์ CFF HBA ภายใน หรืออะแดปเตอร์ตัวขยาย CFF RAID ภายใน

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • หากมีการติดตั้งขาตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ให้หมุนเข้าด้านในและวางเซิร์ฟเวอร์โดยตะแคงข้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตำแหน่งของอะแดปเตอร์ CFF ภายใน

รูปที่ 1. ตำแหน่งอะแดปเตอร์ CFF ภายใน
Internal CFF adapter location

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  2. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมด ดู ถอดช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช
  3. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
  4. ถอดอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดทั้งหมด ดู ถอดอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด
  5. ถอดพัดลมทั้งหมด ดู ถอดพัดลมแบบ Hot-swap ออก
  6. ถอดตัวครอบพัดลม ดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม
 2. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ CFF
 3. ยกหมุดปลดล็อคขึ้น
 4. เลื่อนอะแดปเตอร์ CFF เล็กน้อยตามภาพ แล้วค่อยๆ ยกออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การถอดอะแดปเตอร์ CFF ภายใน
  Internal CFF adapter removal
 5. คลายสกรูสองตัวบนอะแดปเตอร์ CFF เพื่อแยกอะแดปเตอร์ออกจากถาด หากจำเป็น
  รูปที่ 3. การถอดถาดอะแดปเตอร์ CFF ภายใน
  Internal CFF adapter tray removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube