Skip to main content

การติดตามข้อมูลเหตุการณ์ในบันทึกเหตุการณ์

บันทึกเหตุการณ์ มีรายการเหตุการณ์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และการจัดการที่ผ่านมาทั้งหมด

เกี่ยวกับงานนี้

บันทึกเหตุการณ์ประกอบด้วยเหตุการณ์เพื่อการรับทราบข้อมูลและเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การให้ข้อมูล จำนวนของแต่ละเหตุการณ์เหล่านี้จะแตกต่างกันไปจนกว่าจะถึงจำนวนเหตุการณ์สูงสุด 50,000 เหตุการณ์ในบันทึกเหตุการณ์ ณ จุดนี้ จะมีจำนวนเหตุการณ์การแจ้งข้อมูล 25,000 เหตุการณ์ และเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การแจ้งข้อมูล 25,000 เหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น มี 0 เหตุการณ์ในบันทึกเหตุการณ์เริ่มต้น สมมติว่าได้รับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์การแจ้งข้อมูล 20,000 เหตุการณ์และเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การแจ้งข้อมูล 30,000 เหตุการณ์ เมื่อได้รับเหตุการณ์ถัดไป เหตุการณ์เพื่อการรับทราบข้อมูลที่เก่าที่สุดจะถูกลบทิ้ง แม้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การให้ข้อมูลจะเก่ากว่าก็ตาม สุดท้าย บันทึกจะสร้างสมดุลเพื่อให้มีจำนวนเหตุการณ์แต่ละประเภท 25,000 เหตุการณ์

Lenovo XClarity Administrator จะส่งเหตุการณ์เมื่อบันทึกเหตุการณ์มีขนาด 80% ของขนาดต่ำสุด และอีกเหตุการณ์เมื่อผลรวมของเหตุการณ์และบันทึกการตรวจสอบมีขนาด 100% ของขนาดสูงสุด

คำแนะนำ
คุณสามารถส่งออกบันทึกเหตุการณ์เพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณมีบันทึกของเหตุการณ์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และการจัดการทั้งหมดครบถ้วน ในการส่งออกบันทึกเหตุการณ์ ให้คลิกไอคอน ส่งออกเป็น CSV (ไอคอนส่งออก)

ขั้นตอน

ในการดูบันทึกเหตุการณ์ ให้คลิก การตรวจสอบ > บันทึกเหตุการณ์ จากแถบเมนู Lenovo XClarity Administrator และคลิกแท็บ บันทึกเหตุการณ์ หน้าบันทึกเหตุการณ์จะปรากฏขึ้น


แสดงเหตุการณ์ระบบปัจจุบันที่แสดงรายการในหน้าบันทึกเหตุการณ์
คอลัมน์ ความพร้อมในการให้บริการ ระบุว่าอุปกรณ์ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือไม่ คอลัมน์นี้สามารถมีค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:
 • ไม่จำเป็น เหตุการณ์เป็นแบบเพื่อการรับทราบข้อมูลและไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง

 • ผู้ใช้ ดำเนินการกู้คืนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา

  ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกลิงก์ในคอลัมน์ เหตุการณ์ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์ที่ส่งเหตุการณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ และการดำเนินการกู้คืน

 • การสนับสนุน หากมีการเปิดใช้งาน Call Home ในLenovo XClarity Administrator โดยปกติแล้วเหตุการณ์จะถูกส่งไปยัง Lenovo Support Center โดยไม่คำนึงว่ามีทิคเก็ตการบริการที่เปิดสำหรับ ID เหตุการณ์เดียวกันสำหรับอุปกรณ์อยู่แล้วก็ตาม

  หากไม่ได้เปิดใช้งาน Call Home ขอแนะนำให้คุณเปิดทิคเก็ตการบริการด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหา (โปรดดู การส่งคำขอบริการเกี่ยวกับปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ให้กับ Lenovo Support Center)

ผลลัพธ์

จากหน้าบันทึกเหตุการณ์ คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:
 • ดูที่มาของเหตุการณ์โดยคลิกที่ลิงก์ในคอลัมน์ ที่มา

 • รีเฟรชรายการเหตุการณ์โดยคลิกไอคอน รีเฟรช (ไอคอนรีเฟรช)

  คำแนะนำ
  บันทึกเหตุการณ์จะรีเฟรชทุกๆ 30 วินาทีโดยอัตโนมัติ หากระบบตรวจพบเหตุการณ์ใหม่
 • ล้างเหตุการณ์ทั้งหมดในบันทึกเหตุการณ์ โดยเลือก การดำเนินการทั้งหมด > ล้างบันทึกเหตุการณ์

 • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงโดยคลิกลิงก์ในคอลัมน์ เหตุการณ์ แล้วคลิกแท็บ รายละเอียด
 • ส่งออกบันทึกเหตุการณ์โดยคลิกไอคอน ส่งออกเป็น CSV (ไอคอนส่งออก)

  หมายเหตุ
  การประทับเวลาในบันทึกที่ส่งออกจะใช้เวลาท้องถิ่นที่ระบุโดยเว็บเบราเซอร์
 • ยกเว้นเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงออกจากหน้าทั้งหมดที่แสดงเหตุการณ์ (โปรดดู การแยกเหตุการณ์ออก)
 • จำกัดรายการเหตุการณ์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และการจัดการที่ปรากฏบนหน้าปัจจุบัน:
  • แสดงหรือซ่อนเหตุการณ์ของระดับความรุนแรงที่เฉพาะเจาะจงโดยคลิกไอคอนต่อไปนี้จากรายการแบบดรอปดาวน์:
   • ไอคอน เหตุการณ์ร้ายแรง (ไอคอนสถานะที่ร้ายแรง)
   • ไอคอน เหตุการณ์ระดับคำเตือน (ไอคอนสถานะคำเตือน)
   • ไอคอน เหตุการณ์เพื่อการรับทราบข้อมูล (ไอคอนข้อมูล)
  • แสดงเฉพาะเหตุการณ์จากแหล่งที่มาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากรายการดรอปดาวน์:
   • แหล่งที่มาของการแจ้งเตือนทั้งหมด
   • เหตุการณ์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
   • เหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
   • เหตุการณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้
   • เหตุการณ์ที่ลูกค้าสามารถซ่อมบำรุงได้
   • เหตุการณ์ที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้
  • แสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่มีวันที่และเวลาที่เจาะจงเท่านั้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   • วันที่ทั้งหมด
   • 2 ชั่วโมงก่อนหน้า
   • 24 ชั่วโมงก่อนหน้า
   • สัปดาห์ที่ผ่านมา
   • เดือนที่ผ่านมา
   • Custom
   คำแนะนำ
   ถ้าคุณเลือก กำหนดเอง คุณจะสามารถกรองเหตุการณ์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และการจัดการ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่เริ่มต้นแบบกำหนดเองและวันที่ปัจจุบัน
  • แสดงเฉพาะรายการเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยข้อความที่ระบุโดยการป้อนข้อความในฟิลด์ ตัวกรอง
  • เรียงลำดับเหตุการณ์ตามคอลัมน์โดยคลิกส่วนหัวของคอลัมน์