Skip to main content

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Lenovo XClarity Administrator รองรับการปรับใช้กับระบบปฏิบัติการหลายอย่าง เฉพาะระบบปฏิบัติการในเวอร์ชันที่รองรับเท่านั้นที่สามารถโหลดไปยัง XClarity Administrator ที่เก็บอิมเมจ OS ได้

สำคัญ
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการปรับใช้ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์บางรุ่น โปรดดู เว็บเพจฝ่ายสนับสนุนของ XClarity Administrator – ความเข้ากันได้ คลิกแท็บ ความเข้ากันได้ แล้วคลิกที่ลิงก์สำหรับประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสม
 • คุณลักษณะการจัดการการเข้ารหัสของ XClarity Administrator ช่วยจำกัดการสื่อสารให้เหลือแค่โหมด SSL/TLS ขั้นต่ำเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากเลือก TLS 1.2 จะมีเฉพาะระบบปฏิบัติการที่ขั้นตอนการติดตั้งรองรับ TLS 1.2 และอัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ปลอดภัยเท่านั้นที่สามารถปรับใช้ผ่านทาง XClarity Administrator ได้
 • ไฟล์อิมเมจระบบปฏิบัติการในที่เก็บข้อมูล XClarity Administrator อาจไม่รองรับบนแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์นั้นอย่างเดียว หน้าปรับใช้อิมเมจ OS จะแสดงเฉพาะโปรไฟล์ของอิมเมจ OS ที่รองรับการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ที่เลือกเท่านั้น คุณสามารถดูได้จาก เว็บไซต์คู่มือความสามารถในการทำงานร่วมกันของ OS ของ Lenovo ว่าระบบปฏิบัติการไหนที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เลือก
 • สำหรับ OS และข้อมูลความเข้ากันได้ที่เกี่ยวข้องกับไฮเปอร์ไวเซอร์และการสนับสนุน รวมทั้งทรัพยากรสำหรับเซิร์ฟเวอร์และโซลูชันของ Lenovo โปรดดู เว็บเพจศูนย์สนับสนุนระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงระบบปฏิบัติการ 64 บิตที่ XClarity Administrator สามารถปรับใช้ได้

ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันหมายเหตุ
CentOS Linux
 • 7.2 และใหม่กว่า
 • 8.0
 • 8.1
 • 8.2
หมายเหตุ
 • เวอร์ชันย่อยที่มีอยู่และเวอร์ชันอนาคตทั้งหมดจะรองรับ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • รองรับ DHCP, ที่อยู่ IPv4 แบบคงที่ และที่อยู่ IPv6 แบบคงที่
 • ไม่รองรับการแท็ก VLAN
 • ไม่รองรับไดรเวอร์อุปกรณ์ภายนอก
 • ไม่รองรับการกำหนดโปรไฟล์ OS ด้วยตนเอง
 • ไม่รองรับ CentOS 8.3
Microsoft® Windows® Azure Stack HCI
 • 23H2
 • 22H2
 • 20H2
 • 21H2
ไม่รองรับการกำหนดโปรไฟล์ OS ด้วยตนเอง
Microsoft Windows Client
 • 11 23H2
 • 11 22H2
 • 10 22H2
 • 10 21H2
 
Microsoft Windows Server
 • 2012 R2
 • 2012 R2U1
 • 2016
 • 2019
 • 2022
รองรับทั้งแบบ Retail และ Volume License
หมายเหตุ
XClarity Administrator ได้รับการทดสอบกับเวอร์ชัน Windows ที่รองรับโดย Microsoft ในช่วงเวลาที่เวอร์ชัน XClarity Administrator วางจำหน่ายเท่านั้น
ไม่รองรับรุ่นต่อไปนี้:
 • Windows Reseller Option Kit (ROK)
 • Windows Server Semi-Annual Channel (SAC) v1709, v1803, และ v1809
 • Windows Server 2019 Essentials
 • Windows Server 2016 Nanoserver
 • Windows Server 2012 สำเนาทดลองใช้
 • อิมเมจ Windows Server บนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการจัดการที่มีคีย์ไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ฝังตัว

  Windows Server 2012 R2 บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel CLX

  คุณต้องถอดตัวคีย์ไฮเปอร์ไวเซอร์แบบฝังออกจากเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายก่อนที่จะปรับใช้อิมเมจ Windows ซึ่งรวมถึง Hyper-V ผ่านโปรไฟล์การจำลองเสมือนรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • Datacenter
  • Datacenter Core
  • Datacenter Virtualization (Hyper-V)
  • Datacenter Virtualization Core (Hyper-V with Core)
  • Standard
  • Standard Core
  • Standard Virtualization (Hyper-V)
  • Standard Virtualization Core (Hyper-V with Core)
เซิร์ฟเวอร์ Red Hat® Enterprise Linux (RHEL)
 • 6.8 และใหม่กว่า
 • 7.2 และใหม่กว่า
 • 8.x
 • 9.x
รวม KVM
หมายเหตุ
 • เวอร์ชันย่อยที่มีอยู่และเวอร์ชันอนาคตทั้งหมดจะรองรับ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • หากนำเข้าอิมเมจ OS เวอร์ชัน DVD จะรองรับเฉพาะ DVD1 เท่านั้น
 • แนะนำให้ใช้ RHEL v7.4 หรือใหม่กว่าเมื่อติดตั้ง RHEL บนเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem
 • ในการปรับใช้ RHEL 7.2 ต้องกำหนด IP ส่วนกลางให้ใช้ที่อยู่ IPv4 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าส่วนกลาง โปรดดู การกำหนดค่าการปรับใช้ OS ส่วนกลาง
 • การปรับใช้ OS อาจล้มเหลวในเครือข่าย IPv6 ที่มีแบนด์วิดท์ต่ำเนื่องจากหมดเวลาในโปรแกรมติดตั้ง OS

 • ไม่รองรับการแท็ก VLAN
Rocky Linux
 • 8.x
 • 9.x
หมายเหตุ
 • เวอร์ชันย่อยที่มีอยู่และเวอร์ชันอนาคตทั้งหมดจะรองรับ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • รองรับ DHCP, ที่อยู่ IPv4 แบบคงที่ และที่อยู่ IPv6 แบบคงที่
 • ไม่รองรับการแท็ก VLAN
 • ไม่รองรับไดรเวอร์อุปกรณ์ภายนอก
SUSE® Linux Enterprise Server (SLES)
 • 12.x
 • 15.x
รวมถึงไฮเปอร์ไวเซอร์ KVM และ Xen
หมายเหตุ
 • แพ็คบริการที่มีอยู่และเวอร์ชันอนาคตทั้งหมดจะรองรับ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • หากนำเข้าอิมเมจ OS เวอร์ชัน DVD จะรองรับเฉพาะ DVD1 เท่านั้น
 • การปรับใช้ OS อาจล้มเหลวในเครือข่าย IPv6 ที่มีแบนด์วิดท์ต่ำเนื่องจากหมดเวลาในโปรแกรมติดตั้ง OS
 • หากคุณต้องการปรับใช้ SLES 12 SP2 กับเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem คุณต้องใช้โปรไฟล์ kISO ในการรับโปรไฟล์ kISO คุณต้องนำเข้าอิมเมจ SLES kISO ที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อควรพิจารณาสำหรับการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ
 • สำหรับ SLES 15 และ 15 SP1 คุณต้องนำเข้าทั้งอิมเมจตัวติดตั้งและอิมเมจแพคเกจที่เกี่ยวข้องกันจาก เว็บเพจศูนย์สนับสนุนระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ SLES 15 SP2 ขึ้นไป คุณจำเป็นต้องนำเข้ารูปภาพ Full Installation Media เนื่องจากสนับสนุน Unified Installer และดีวีดีแพคเกจจาก SUSE Linux Enterprise Server 15 และ 15 SP1
 • ไม่รองรับการแท็ก VLAN
เซิร์ฟเวอร์ Ubuntu
 • 20.04.x
 • 22.04.x
หมายเหตุ
 • สามารถติดตั้งอิมเมจบนตัวเลือกที่จัดเก็บที่เลือก (ดิสก์ไดรฟ์ภายใน ไดรฟ์ M.2 หรือโวลุ่ม FC SAN)
 • เวอร์ชันย่อยที่มีอยู่และเวอร์ชันอนาคตทั้งหมดจะรองรับ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • รองรับเฉพาะ DHCP เท่านั้น ไม่รองรับที่อยู่ IPv4 แบบคงที่และที่อยู่ IPv6 แบบคงที่
 • ไม่รองรับการแท็ก VLAN
 • ไม่รองรับไดรเวอร์อุปกรณ์ภายนอก
 • ไม่รองรับการกำหนดโปรไฟล์ OS ด้วยตนเอง
VMware vSphere® Hypervisor (ESXi)
 • 5.5
 • 5.5u1
 • 5.5u2
 • 5.5u3
 • 6.0.x
 • 6.5.x
 • 6.7.x
 • 7.0.x
 • 8.0.x
รองรับอิมเมจของ Base VMware vSphere Hypervisor (ESXi) และอิมเมจของ Lenovo VMware ESXi Custom

จะมีการปรับแต่งอิมเมจ Lenovo VMware ESXi Custom เพื่อเลือกฮาร์ดแวร์ที่ให้การจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงการอัปเดตและการกำหนดค่าเฟิร์มแวร์ การวินิจฉัยแพลตฟอร์ม และการแจ้งเตือนฮาร์ดแวร์ขั้นสูง เครื่องมือการจัดการ Lenovo ยังรองรับการจัดการอย่างง่ายของ ESXi ด้วยตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ System x อิมเมจนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดใน เว็บเพจการสนับสนุนของ VMware – ดาวน์โหลด ใบรับรองที่มาพร้อมอิมเมจเป็นแบบทดลองใช้ฟรี 60 วัน คุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการออกใบรับรองของ VMware ทั้งหมด

สำคัญ
 • แพ็คการอัปเดตที่มีอยู่และเวอร์ชันอนาคตทั้งหมดจะรองรับสำหรับ 6.0, 6.5, 6.7, 7.0 และ 8.0 เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • อิมเมจ Base ESXi (ที่ไม่มี Lenovo Customization) มีเฉพาะไดรเวอร์อุปกรณ์ในชุดกล่องพื้นฐานสำหรับเครือข่ายและที่จัดเก็บ อิมเมจพื้นฐานจะไม่มีไดรเวอร์อุปกรณ์ภายนอก (ที่รวมอยู่ในอิมเมจ Lenovo VMware ESXi Custom) คุณสามารถเพิ่มไดรเวอร์อุปกรณ์ภายนอกโดยสร้างโปรไฟล์อิมเมจ OS ที่กำหนดเองของคุณ (โปรดดู การปรับแต่งโปรไฟล์อิมเมจ OS)
 • สำหรับ อิมเมจ Lenovo VMware ESXi Custom บางเวอร์ชัน อาจมีอิมเมจแยกต่างหากสำหรับ System x, ThinkSystem, และ ThinkServer สามารถมีอิมเมจสำหรับรีลีสใดรีลีสหนึ่งได้คราวละเพียงอิมเมจเดียวในที่เก็บอิมเมจ OS
 • ไม่รองรับการปรับใช้ ESXi สำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นเก่าบางรุ่น หากต้องการทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่รองรับบ้าง โปรดดู เว็บไซต์คู่มือความสามารถในการทำงานร่วมกันของ OS ของ Lenovo
 • เวอร์ชันที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ ThinkServer คือ ESXi 6.0u3, 6.5 และใหม่กว่า
 • ระหว่างการติดตั้ง ESXi 5.5 (อัปเดตใดก็ได้) หรือ 6.0 บนเซิร์ฟเวอร์ในตัวเครื่อง Flex System เซิร์ฟเวอร์อาจไม่ตอบสนองหรือรีสตาร์ทในเวลาไม่นานหลังจากปรากฏข้อความ:
  กำลังโหลด image.pld
 • ESXi 5.5 ต้องมีการกำหนดค่าพื้นที่ Memory Mapped I/O (MMIO) ภายในพื้นที่เริ่มต้น 4 GB ของระบบ บางระบบอาจพยายามใช้หน่วยความจำมากกว่า 4 GB ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า ซึ่งอาจทำให้ระบบทำงานล้มเหลวได้ ในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดดู การปรับใช้ VMware ทำให้ระบบหยุดทำงานหรือรีสตาร์ท
 • เมื่อปรับใช้ ESXi โดยใช้โหมด IPv6 แบบคงที่ ชื่อโฮสต์ที่กำหนดไว้ในหน้าการตั้งค่าเครือข่ายใน XClarity Administrator จะไม่ได้กำหนดค่าในอินสแตนซ์ ESXi ที่ปรับใช้ดังกล่าว แต่จะใช้ชื่อโฮสต์ที่เป็นค่าเริ่มต้น localhost แทน คุณต้องตั้งชื่อโฮสต์ใน ESXi ที่ปรับใช้ด้วยตนเองให้ตรงกับชื่อโฮสต์ที่กำหนดไว้ใน XClarity Administrator
 • เมื่อปรับใช้ ESXi บนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการจัดการ ระบบปฏิบัติการจะไม่ย้ายไดรฟ์ที่มีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่ไปยังลำดับการบูตบนสุดอย่างชัดเจน หากอุปกรณ์สำหรับบูทที่มี OS ที่บูทได้หรือเซิร์ฟเวอร์ PXE อยู่ในลำดับก่อนหน้าอุปกรณ์สำหรับบูทที่มี ESXi อุปกรณ์ ESXi จะไม่บูท สำหรับการปรับใช้ ESXi XClarity Administrator จะอัปเดตลำดับการบูตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สำหรับบูต ESXi อยู่ในตำแหน่งบนสุดของลำดับการบูต แต่เซิร์ฟเวอร์ ThinkServer จะไม่มีวิธีให้ XClarity Administrator อัปเดตลำดับการบูต คุณต้องปิดใช้งานการรองรับการบูต PXE หรือนำอุปกรณ์ที่บูตได้อื่นๆ นอกจากไดรฟ์ที่ติดตั้งออกก่อนที่จะปรับใช้ระบบปฏิบัติการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ระบบปฏิบัติการไม่ยอมรีบูทเพื่อเสร็จสิ้นการปรับใช้ ESXi บนเซิร์ฟเวอร์ ThinkServer
คำแนะนำ
แทนที่จะตั้งค่า MM Config ผ่าน Setup Utility สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ให้ลองใช้รูปแบบ UEFI แบบขยายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอันใดอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจำลองเสมือน ซึ่งจะตั้งค่าตัวเลือก MM Config เป็น 3 GB และปิดใช้งานการจัดสรรทรัพยากร PCI 64 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบเหล่านี้ โปรดดู การกำหนดการตั้งค่า UEFI เพิ่มเติม