Skip to main content

ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S001
  shock hazard
  อันตราย
  danger
  กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย

  เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

  • ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้เต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
  • หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
  • ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
  • อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
 • S035
  shock hazard
  ข้อควรระวัง

  ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

ก่อนคุณติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap:

หมายเหตุ
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณกำลังติดตั้งรองรับการใช้งาน สำหรับรายการอุปกรณ์เสริมที่รองรับสำหรับโซลูชัน ให้ดูที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

 2. อย่าติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟสองตัวที่มีกำลังไฟฟ้าต่างกัน ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากส่วนต่อไปนี้:

 • อ่านป้ายบนฝาครอบด้านบนเพื่อดูการจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดของอุปกรณ์จ่ายไฟที่ติดตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟที่มีอยู่กับอุปกรณ์จ่ายไฟที่มีกำลังไฟฟ้าเดียวกันดังที่ระบุไว้บนป้ายเท่านั้น

 • ตรวจสอบด้านหลังของโหนดเพื่อดูให้แน่ใจว่าความยาวระหว่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งสองตัวไม่แตกต่างกัน หากมองเห็นความยาวที่แตกต่างกัน หมายความว่าอุปกรณ์ทั้งสองตัวมีกำลังไฟฟ้าแตกต่างกัน และต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่ง

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

รูปที่ 1. การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
Hot-swap power supply installation

 1. เลื่อนแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap เข้าไปในช่องใส่จนกว่าสลักปลดล็อคจะล็อคเข้าที่
  สำคัญ
  ระหว่างการใช้งานตามปกติ ช่องใส่แหล่งจ่ายไฟแต่ละช่องจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟหรือแผงครอบแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสม
 2. เชื่อมต่อปลายสายไฟด้านหนึ่งสำหรับแหล่งจ่ายไฟอันใหม่เข้ากับขั้วต่อ AC ที่ด้านหลังของแหล่งจ่ายไฟ แล้วเชื่อมต่อสายไฟอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสมแล้ว
  หมายเหตุ
  เชื่อมต่อสายไฟกับชุดแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อกับระบบพลังงานอย่างเหมาะสมแล้ว
 3. หากโหนดปิดอยู่ ให้เปิดโหนด
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า LED ของไฟ ac บนแหล่งจ่ายไฟติดสว่าง ซึ่งแสดงว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานอย่างถูกต้อง หากโหนดเปิดอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า LED ของไฟ dc บนแหล่งจ่ายไฟติดสว่างด้วย

หลังจากที่คุณติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap แล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข้าที่

 2. เปิดโหนดคอมพิวท์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube