Skip to main content

ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

อุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล ThinkSystem D2 ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ
ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
รูปที่ 1. ชิ้นส่วนที่ให้มาในกล่องอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล
Cable management arm box contents
 • อุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลหนึ่งตัว

  • สายรัดเวลโครสองสาย (ก่อนเชื่อมต่อ)

  • สายรัดเวลโครแบบยาวหนึ่งสาย (ใช้สำหรับการจัดส่งด้วยแร็คเท่านั้น)

  • ตะกร้าเก็บสายเคเบิลเจ็ดตัว (ก่อนเชื่อมต่อ)

  • คลิปสำหรับติดตั้งบานเลื่อนสามตัว

 • คู่มือการติดตั้ง

ในการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

รูปที่ 2. การติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล
Cable management arm installation

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่ถูกดันลงในแร็คทั้งหมด และน็อตยึดขันแน่นดี
 2. จัดแนวคลิปสำหรับติดตั้งด้านในให้ตรงกับแถบด้านในของบานเลื่อน จากนั้นดันเข้าไปจนกว่าจะคลิกเข้าที่
 3. จัดแนวคลิปสำหรับติดตั้งด้านนอกสองตัวให้ตรงกับแถบด้านนอกของบานเลื่อน จากนั้นดันเข้าไปจนกว่าจะคลิกเข้าที่