Skip to main content

ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ก่อนการติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ให้ทำดังนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
ข้อควรสนใจ
คุณไม่สามารถใส่โหนดคอมพิวท์เข้าไปในตัวเครื่องของ Lenovo Flex System ได้ จนกว่าจะติดตั้งและปิดฝาครอบเรียบร้อยแล้ว ห้ามพยายามแทนที่การป้องกันนี้
S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
คำชี้แจง 21
Shock hazard
ข้อควรระวัง
เมื่อโหนดคอมพิวท์เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานจะมีพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ จึงควรเปลี่ยนฝาครอบโหนดคอมพิวท์ก่อนที่จะติดตั้งโหนดคอมพิวท์เสมอ
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
 1. จัดแนวฝาครอบเพื่อให้แท่งทางด้านในของฝาครอบเลื่อนเข้าไปในช่องของโหนดคอมพิวท์ได้
  หมายเหตุ
  ก่อนจะปิดฝาครอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกั้นลมและส่วนประกอบทั้งหมดได้ถูกติดตั้งและวางเข้าที่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือส่วนประกอบใดๆ หลงเหลืออยู่ภายในโหนดคอมพิวท์ คลิปยึดที่ยึดอะแดปเตอร์การขยาย I/O จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด จึงจะสามารถติดตั้งฝาครอบได้
  รูปที่ 1. การติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์
  Compute node cover installation
 2. จับด้านหน้าของ Compute Node และเลื่อนฝาครอบไปยังตำแหน่งปิดจนกว่าจะคลิกเข้าที่
หลังจากที่คุณติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง (ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ในตัวเครื่อง )

 2. เปิด Compute Node