Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ RAID

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ RAID

ก่อนถอดอะแดปเตอร์ RAID ออก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 3. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบด้านบน)

อะแดปเตอร์ RAID ใช้ไดรฟ์แบ็คเพลนแบบเฉพาะ

 • หากคุณจำเป็นต้องถอดอะแดปเตอร์ RAID เพื่อเข้าถึงส่วนประกอบบนแผงระบบ (เช่น ช่องเสียบ DIMM 13-24) คุณไม่จำเป็นต้องถอดแบ็คเพลนออก
 • หากคุณกำลังถอดเฉพาะอะแดปเตอร์ RAID เพื่อเปลี่ยน คุณไม่จำเป็นต้องถอดแบ็คเพลนออก

ในการถอดอะแดปเตอร์ RAID ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. ค้นหาตำแหน่งอะแดปเตอร์ RAID ในโหนดคอมพิวท์
 2. ถอดอะแดปเตอร์ RAID
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ RAID
  RAID adapter removal
  1. หมุนคันโยกบนแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อปลดอะแดปเตอร์ RAID ออกจากขั้วต่อแบ็คเพลน
  2. ยกอะแดปเตอร์ RAID และถอดออกจากโหนดคอมพิวท์

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง