Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ก่อนจะติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

โหนดคอมพิวท์มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วสี่ช่องสำหรับติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap อาจมีการติดตั้งไดรฟ์หนึ่งตัวไว้ในโหนดคอมพิวท์ อยู่แล้ว หากโหนดคอมพิวท์มีการติดตั้งไดรฟ์หนึ่งตัว คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์เพิ่มเติมได้ สามารถกำหนดค่าระดับ RAID - 0 (การแบ่งส่วนข้อมูล) บนโหนดคอมพิวท์ ได้เมื่อติดตั้งไดรฟ์เพียงตัวเดียว จะต้องติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเตอร์เฟซแบบเดียวกันอย่างน้อยสองตัวในการใช้งานและจัดการอาเรย์ระดับ RAID - 1 (การสำเนาข้อมูล) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการติดตั้ง Lenovo ThinkSystem SN550 Type 7X16

ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
Hot-swap drive installation

  1. ระบุช่องใส่ไดรฟ์ที่คุณวางแผนที่จะติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap
  2. หากมีการติดตั้งที่ครอบช่องใส่ไดรฟ์ ให้ถอดออกจากโหนดคอมพิวท์โดยการดึงคันโยกปลดล็อกแล้วเลื่อนที่ครอบออกจากโหนดคอมพิวท์
  3. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนตัวเครื่อง Lenovo Flex System หรือพื้นผิวโลหะ ที่ไม่ทาสี บนส่วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล้วจึงนำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
  4. เปิดคันโยกปลดล็อกบนไดรฟ์แบบ Hot-swap และเลื่อนไดรฟ์ลงในช่องใส่จนกว่าคันโยกจะติดกับฝา แล้วจึงหมุนที่จับเพื่อใส่ไดรฟ์ให้เข้าที่จนแน่นดี
  5. ล็อคไดรฟ์ให้เข้าที่โดยปิดคันโยกปลดล็อค
  6. ตรวจสอบไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์เพื่อตรวจสอบว่าไดรฟ์กำลังทำงานอย่างถูกต้อง