Skip to main content

ติดตั้งโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อนถูกถอดออกมาด้วยกันเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์ (PHM) การติดตั้ง PHM ต้องใช้ไขควงหกเหลี่ยม T30

หมายเหตุ
หากคุณกำลังติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลายตัวที่เชื่อมโยงกับแผงระบบการคำนวณ คุณควรดำเนินการติดตั้ง PHM เป็นอันดับแรก
ข้อควรสนใจ
 • ช่องเสียบโปรเซสเซอร์แต่ละช่องต้องมี PHM หรือฝาครอบและแผ่นกั้นตัวระบายความร้อน เมื่อถอดหรือติดตั้ง PHM ให้ป้องกันช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ว่างเปล่าด้วยฝาครอบ

 • อย่าสัมผัสตรงบริเวณช่องเสียบโปรเซสเซอร์หรือหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ หน้าสัมผัสของช่องเสียบโปรเซสเซอร์นั้นเปราะบางมากและเสียหายได้ง่าย สิ่งปนเปื้อนบนหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ เช่น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

 • ถอดและติดตั้ง PHM ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น หากแผงระบบรองรับโปรเซสเซอร์หลายตัว ให้ติดตั้ง PHM โดยเริ่มต้นด้วยช่องเสียบโปรเซสเซอร์ช่องแรก

 • อย่าให้ครีมระบายความร้อนบนโปรเซสเซอร์หรือตัวระบายความร้อนสัมผัสกับสิ่งใด การสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ อาจลดทอนประสิทธิภาพของครีมระบายความร้อน ครีมระบายความร้อนอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหาย เช่น ขั้วต่อไฟฟ้าในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ อย่าถอดฝาครอบครีมระบายความร้อนออกจากตัวระบายความร้อนจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น

 • เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบวันที่ผลิตบนตัวระบายความร้อนใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เกินสองปี มิฉะนั้น ให้เช็ดครีมระบายความร้อนเดิมออก แล้วทาครีมใหม่ลงไปเพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีที่สุด

หมายเหตุ
 • PHM ถูกกำหนดช่องเสียบที่สามารถติดตั้ง PHM และการจัดแนวของ PHM ในช่องเสียบ

 • ดูรายการของโปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับโหนดคอมพิวท์ของคุณได้ที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven โปรเซสเซอร์ทั้งหมดบนแผงระบบต้องมีความเร็ว, จำนวน core และความถี่เดียวกัน

 • ก่อนที่คุณจะติดตั้ง PHM ตัวใหม่ หรือโปรเซสเซอร์สำหรับเปลี่ยนทดแทน ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบให้เป็นระดับล่าสุด ดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

 • การติดตั้ง PHM เพิ่มเติมสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำสำหรับระบบของคุณได้ ดู ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ สำหรับรายการความสัมพันธ์ของโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำ

 • ความจุสูงสุดที่ระบบรองรับจะแตกต่างกันไปตามโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้ง

  • โปรเซสเซอร์ L (ชื่อรุ่นลงท้ายด้วยตัว L): 4.5 TB

  • โปรเซสเซอร์ M (ชื่อรุ่นลงท้ายด้วยตัว M): 2 TB

  • โปรเซสเซอร์อื่นๆ ที่รองรับ PMM: 1 TB

 • เมื่อใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Gold 6126T 12C 125W 2.6 GHz, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Gold 6144 8C 150W 3.5 GHz, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Gold 6146 12C 165W 3.2 GHz, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Platinum 8160T 24C 150W 2.1 GHz หรือโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Platinum 6244 8C 150W 3.6 GHz โปรดดูข้อสังเกตดังนี้:

  • อุณหภูมิโดยรอบควรน้อยกว่า 30°C

  • เมื่อทำงานในอุณหภูมิสูงกว่า 30°C หรือในกรณีที่พัดลมขัดข้อง เซิร์ฟเวอร์จะยังคงทำงานต่อไปตราบเท่าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านอุณหภูมิของส่วนประกอบทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพก็อาจลดลงเช่นกัน

  • ระดับเสียงรบกวนจะสูงกว่ารุ่นพื้นฐานอย่างมาก

ก่อนการติดตั้ง PHM:
หมายเหตุ
PHM สำหรับระบบของคุณอาจแตกต่างจาก PHM ที่แสดงในภาพประกอบ
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
 2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 3. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบด้านบน)

 4. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

รูปที่ 1. DIMM และตำแหน่งโปรเซสเซอร์
DIMM and processor location
ตารางที่ 1. DIMM และตำแหน่งโปรเซสเซอร์
1 ขั้วต่อ DIMM 13-184 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1
2 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 25 ขั้วต่อ DIMM 7-12
3 ขั้วต่อ DIMM 1-66 ขั้วต่อ DIMM 19-24

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง PHM

 1. ถอดฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์ หากมีการติดตั้งไว้บนช่องเสียบโปรเซสเซอร์ โดยการวางนิ้วบนครึ่งวงกลมที่ปลายแต่ละข้างของฝาครอบ และยกออกจากแผงระบบ
 2. ติดตั้งโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์บนแผงระบบ
  รูปที่ 2. การติดตั้ง PHM
  PHM installation
  1. จัดแนวเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมและหมุดนำร่องบนช่องเสียบโปรเซสเซอร์ให้ตรงกับ PHM แล้วเสียบ PHM ลงในช่องเสียบโปรเซสเซอร์
   ข้อควรสนใจ
   เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับส่วนประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามลำดับการทำให้แน่นที่ระบุไว้
  2. ขันสกรูยึดหกเหลี่ยม T30 ให้แน่นสนิท ตามลำดับการติดตั้งที่ระบุไว้บนป้ายตัวระบายความร้อน ขันสกรูจนแน่น จากนั้นตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่อยู่ใต้ตัวระบายความร้อนและช่องเสียบตัวประมวลผล (สำหรับการอ้างอิง แรงบิดที่ต้องใช้เพื่อขันน็อตให้แน่นคือ 1.4-1.6 นิวตันเมตรหรือ 12-14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสริม PHM:
 1. ติดตั้งแผ่นกั้นลม (ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม)

 2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

 3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง (ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ในตัวเครื่อง)