Skip to main content

ถอดฝาครอบด้านบน

ถอดฝาครอบด้านบนออกโดยดึงสลักสลักปลดล็อคฝาครอบ แล้วเลื่อนฝาครอบไปด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  S012
  hot surface
  ข้อควรระวัง
  พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง
  S014
  shock hazard
  ข้อควรระวัง
  อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
  S021
  shock hazard
  ข้อควรระวัง
  เมื่อเบลดเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานจะมีพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ จึงควรติดตั้งฝาครอบเบลดก่อนที่จะเปลี่ยนเบลดเสมอ
  S033
  240VA shock hazard
  ข้อควรระวัง

  มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

 2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

ในการถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. กดปุ่มปลดล็อคและตำแหน่งดันพร้อมกัน จากนั้นเลื่อนฝาครอบไปทางด้านหลังของโหนดคอมพิวท์
 2. ยกฝาครอบออกจากโหนดคอมพิวท์
  รูปที่ 1. การถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
  Compute node cover removal
 3. วางฝาครอบแนวราบหรือเก็บไว้สำหรับใช้ในอนาคต