Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

ก่อนจะถอดไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
  3. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบด้านบน)

หมายเหตุ
  • มีไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว หลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวท์ได้ ตัวอย่างเช่น ไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว บางตัวมาพร้อมกับคันโยก ในขณะที่ตัวอื่นๆ ไม่มี (โปรดดูที่ภาพประกอบด้านล่าง) แบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดมีการถอดออกและติดตั้งด้วยวิธีที่คล้ายกัน

  • ดูเอกสารที่มาพร้อมกับไดรฟ์แบ็คเพลนเสริม สำหรับข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการถอดส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นตัวที่มาพร้อมกัน

  • หากจำเป็น ให้ถอดอะแดปเตอร์ RAID ออกเพื่อให้สามารถเข้าถึงไดรฟ์แบ็คเพลนได้สะดวกยิ่งขึ้น (ดู ถอดอะแดปเตอร์ RAID)

ในการถอดไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว
2.5-inch drive backplane removal

  1. ถอดฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ออก จากนั้นดึงไดรฟ์ออกจากช่องใส่เล็กน้อยเพื่อปลดออกจากแบ็คเพลน
  2. ยกไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว ออก

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง