Skip to main content

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

ก่อนจะติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
หมายเหตุ
หัวข้อนี้จะใช้กับอะแดปเตอร์ RAID ที่มากับโมดูลพลังงานแบบแฟลชเท่านั้น

ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช
Flash power module installation

 1. จัดเรียงโมดูลพลังงานแบบแฟลช โดยให้ด้านที่มีสายเคเบิลหันเข้าหาคลิปยึดบนอะแดปเตอร์ RAID จากนั้น ค่อยๆ สอดสายเคเบิลผ่านช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช
 2. เลื่อนโมดูลพลังงานแบบแฟลชลงในคลิปจับ
 3. เชื่อมต่อสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชเข้ากับขั้วต่อบนอะแดปเตอร์ RAID ขั้วต่อจะมีการกำหนดไว้ กดสายเข้ากับขั้วต่อจนกว่าคลิปยึดขั้วต่อจะลงล็อค
 4. เดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชไปตามร่องภายในตัวยึด จากนั้นดันโมดูลพลังงานแบบแฟลชไปด้านหน้าเพื่อดันให้เข้าตำแหน่งกับตัวยึด
  ข้อควรสนใจ
  คุณจำเป็นต้องเดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชผ่านร่องภายในตัวยึด เพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบิลติดกับสลักยึดขั้วต่อ DIMM เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ภายในโหนดของ ThinkSystem
เมื่อติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ในโหนดคอมพิวท์ (ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID)

 2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

 3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง (ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ในตัวเครื่อง )