Skip to main content

ลำดับการติดตั้ง: โหมดหน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สองตัว

ลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำสำหรับโหมดหน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สองตัวติดตั้งอยู่บนโหนดคอมพิวท์

ตารางต่อไปนี้แสดงลำดับการติดตั้ง DIMM สำหรับโหมดหน่วยความจำเมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว

หมายเหตุ
เมื่อเพิ่ม DIMM หนึ่งตัวขึ้นไปในระหว่างการอัปเกรดหน่วยความจำ คุณอาจต้องย้าย DIMM ชุดอื่นที่ติดตั้งอยู่แล้วไปยังตำแหน่งใหม่
ตารางที่ 1. โหมดหน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สองตัว

D: DRAM DIMM ที่มีความจุ 16 GB หรือมากกว่า

P: เฉพาะ DC Persistent Memory Module (DCPMM) เท่านั้นที่สามารถติดตั้งบนช่องเสียบ DIMM ที่สอดคล้องกัน

การกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ 1โปรเซสเซอร์ 2
123456 789101112131415161718 192021222324
DCPMM 4 หน่วยและ DIMM 12 หน่วยDDDP PDDDDDDP PDDD
DCPMM 8 หน่วยและ DIMM 12 หน่วยD DPDP PDPD DD DPDP PDPD D
DCPMM 12 หน่วยและ DIMM 12 หน่วยDPDPDP PDPDPDDPDPDP PDPDPD
DCPMM 4 หน่วยและ DIMM 8 หน่วยP D D   D D PP D D   D D P
หมายเหตุ
DCPMM 4 หน่วยและ DIMM 8 หน่วย: DIMM หนึ่งหน่วยต่อการกำหนดค่าช่องโปรเซสเซอร์
ตารางที่ 2. ความจุ DCPMM ที่รองรับในโหมดหน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สองตัว
DCPMM ทั้งหมดDIMM ทั้งหมดตระกูลโปรเซสเซอร์DCPMM ขนาด 128 GBDCPMM ขนาด 256 GBDCPMM ขนาด 512 GB
412L 
M 
อื่นๆ  
812L
M 
อื่นๆ  
1212L
M 
อื่นๆ  
48L
M
อื่นๆ