Skip to main content

ถอด DIMM

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอด DIMM

ข้อควรสนใจ
โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • อย่าถือโมดูลหน่วยความจำสองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได้ อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ

 • หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก

 • อย่าใช้เครื่องมือโลหะใดๆ (เช่น จิ๊กหรือคีบหนีบ) เพื่อจับโมดูลหน่วยความจำเนื่องจากโลหะแข็งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหายได้

 • อย่าเสียบโมดูลหน่วยความจำขณะที่ถือแพคเกจหรือส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้แพคเกจแตกร้าวหรือหลุดออกจากส่วนประกอบจากแรงเสียบ

ก่อนถอด DIMM ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ปิดโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ปิดโหนดคอมพิวท์)

 3. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
 4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวแบนราบที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

หลังจากติดตั้งหรือถอด DIMM แล้ว คุณจะต้องแก้ไขและบันทึกข้อมูลการกำหนดค่าใหม่โดยใช้ Setup Utility เมื่อคุณเปิดโหนดคอมพิวท์ ระบบจะแสดงข้อความที่ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าหน่วยความจำ เริ่ม Setup Utility และเลือก Save Settings (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตัวเลือกการจัดการ) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ในการถอด DIMM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ
ถอดหรือติดตั้ง DIMM สำหรับโปรเซสเซอร์ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น

 1. ถอดแผ่นกั้นลม (ดูคำแนะนำที่ ถอดแผ่นกั้นอากาศ)
 2. ค้นหาตำแหน่งขั้วต่อ DIMM (ดูคำแนะนำได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ) ระบุ DIMM ที่คุณต้องการถอดออกจากโหนดคอมพิวท์
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้สลักชำรุดหรือขั้วต่อ DIMM เสียหาย ให้จับสลักอย่างนุ่มนวล
  หมายเหตุ
  ไม่สามารถเปิดสลักสำหรับขั้วต่อ DIMM ที่อยู่ติดกันของโปรเซสเซอร์และโปรเซสเซอร์ได้พร้อมกัน ถอดหรือติดตั้ง DIMM สำหรับโปรเซสเซอร์แต่ละชุดทีละชุด แล้วปิดสลักหลังจากถอด DIMM ออก
 3. ค่อยๆ เปิดสลักบนปลายของขั้วต่อ DIMM แต่ละอัน
  รูปที่ 1. การเปิดสลักยึด DIMM
  Graphic illustrating opening the DIMM latch
  หมายเหตุ
  • หากมีความจำเป็นเนื่องจากข้อจำกัดทางพื้นที่ คุณสามารถใช้เครื่องมือปลายแหลมในการเปิดสลัก วางปลายอุปกรณ์ให้แนบติดกับส่วนบนของสลัก จากนั้นค่อยๆ หมุนสลักออกจากขั้วต่อ DIMM

  • ตรวจสอบว่าคุณใช้เครื่องมือปลายแหลมที่แข็งแรงในการเปิดสลัก อย่าใช้ดินสอหรือเครื่องมือที่เปราะบางอื่นๆ

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักทั้งสองชุดบนขั้วต่อ DIMM ที่คุณกำลังพยายามถอดออกอยู่ในตำแหน่งเปิดสุด จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างดึง DIMM ออกจากขั้วต่อ
  รูปที่ 2. การถอด DIMM
  DIMM removal
  ข้อควรสนใจ
  ในการบำรุงรักษาการระบายความร้อนของระบบอย่างเหมาะสม อย่าใช้งานโหนดคอมพิวท์ โดยไม่ติดตั้งแผ่นกั้นลมเหนือขั้วต่อ DIMM
  หมายเหตุ
  • หากคุณไม่ได้จะเปลี่ยน DIMM ชุดใหม่ในทันที ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลม (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งแผ่นกั้นลม)

  • ในการติดตั้งแผ่นกั้นลมอย่างถูกต้อง สลักบริเวณขั้วต่อ DIMM จะต้องอยู่ในลักษณะปิด

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืน DIMM ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube