Skip to main content

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจทางเลือกอื่นที่ SAS/SATA 6 ตัว + แบ็คเพลน AnyBay 4 ตัว มีให้

SAS/SATA 6 ตัว + แบ็คเพลน AnyBay 4 ตัว จะรองรับไดรฟ์ด้านหน้าต่อไปนี้