Skip to main content

ถอดตัวระบายความร้อน

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวระบายความร้อน

หมายเหตุ
  • หลังจากปิดระบบแล้ว อาจต้องใช้เวลาสักพักเพื่อให้ตัวระบายความร้อนเย็นลง

  • ตัวระบายความร้อนมีความจำเป็นในการรักษาสภาพความร้อนที่เหมาะสมสำหรับโปรเซสเซอร์ อย่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ขณะที่ตัวระบายความร้อนถูกถอดออก

ก่อนถอดตัวระบายความร้อน

ในการถอดตัวระบายความร้อน ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดตัวระบายความร้อน
heat sink removal

  1. ใช้ไขควงหกเหลี่ยม #T20 เพื่อคลายสกรูยึดทั้งหมดตามลำดับการถอดที่แสดงอยู่บนป้ายตัวระบายความร้อน หลังจากคลายสกรูยึดแต่ละตัวแล้ว ให้รอสักครู่เพื่อให้ตัวระบายความร้อนคลายออกจากโปรเซสเซอร์
  2. ค่อยๆ ยกตัวระบายความร้อนออกจากระบบ
หลังจากดำเนินการเสร็จ
  • หากคุณกำลังเปลี่ยนตัวระบายความร้อน ให้ติดตั้งตัวระบายความร้อนตัวใหม่ โปรดดู ติดตั้งตัวระบายความร้อน

  • หากคุณกำลังเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ ให้ถอดโปรเซสเซอร์ออก โปรดดู ถอดโปรเซสเซอร์

  • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube