Skip to main content

ถอดโปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโปรเซสเซอร์

รูปที่ 1. การถอดโปรเซสเซอร์
processor removal

  1. ใช้ไขควงหกเหลี่ยม #T20 เพื่อคลายสกรูยึดตามลำดับการถอดที่แสดงอยู่บนกรอบ
  2. ค่อยๆ ยกโครงล็อคและโครงรางยึดขึ้นตามทิศทางในภาพ โปรเซสเซอร์ในโครงรางยึดถูกโหลดด้วยสปริง
  3. จับแถบสีน้ำเงินของตัวนำโปรเซสเซอร์ แล้วเลื่อนตัวนำโปรเซสเซอร์ออกจากโครงรางยึด
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากถอดโปรเซสเซอร์แล้ว ให้ติดตั้งโปรเซสเซอร์ตัวใหม่โดยอ้างอิงจาก ติดตั้งโปรเซสเซอร์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube