Skip to main content

ติดตั้งโปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโปรเซสเซอร์

หมายเหตุ
  • ดูรายการโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการรองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven โปรเซสเซอร์ทั้งหมดบนแผงระบบต้องมีความเร็ว, จำนวนแกนประมวลผล และความถี่เดียวกัน

  • ก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบให้เป็นระดับล่าสุด ดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

  • อุปกรณ์เสริมที่พร้อมใช้งานสำหรับระบบของคุณอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์เฉพาะ ดู กฎทางเทคนิค

ในการติดตั้งโปรเซสเซอร์ ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งโปรเซสเซอร์
Microprocessor installation

  1. เลื่อนตัวนำโปรเซสเซอร์ลงในโครงรางยึด
  2. ดันโครงรางยึดลงไปจนกว่าสลักสีน้ำเงินจะล็อคเข้าที่
  3. ปิดโครงล็อค
  4. ขันสกรูให้แน่นตามลำดับการติดตั้งที่แสดงอยู่บนโครงล็อค
หลังจากดำเนินการเสร็จ

เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์เสร็จแล้ว ให้ติดตั้งตัวระบายความร้อนโดยอ้างอิงจาก ติดตั้งตัวระบายความร้อน

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube