Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง

ก่อนการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุตัวครอบไดรฟ์กลางชุดใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบไดรฟ์ภายในตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

 1. ติดตั้งแบ็คเพลนภายในลงบนตัวครอบไดรฟ์กลาง
  1. จัดเรียงแบ็คเพลนภายในให้ตรงกับตัวครอบไดรฟ์กลาง จากนั้นวางลงในตัวครอบไดรฟ์กลางจนกว่าจะเข้าที่
  2. ขันสกรูเพื่อยึดแบ็คเพลนภายในให้เข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนภายใน
  Internal backplane installation

 2. จัดแนวหมุดสองหมุดบนตัวครอบไดรฟ์กลางให้ตรงกับรูและช่องเสียบในตัวเครื่อง แล้วค่อยๆ วางส่วนประกอบไดรฟ์กลางลงในตัวเครื่องแล้วดันตัวครอบจนกว่าจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
  รูปที่ 2. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง-1
  middle drive cage installation

 3. ขันตะปูควงที่ยึดตัวครอบไดรฟ์กลางให้แน่น
  รูปที่ 3. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง-2
  Hot-swap drive installation

 4. จับและยกที่จับสีน้ำเงินสองตัว ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ลงในตัวครอบไดรฟ์กลาง
  รูปที่ 4. การติดตั้งไดรฟ์ Hot-swap ภายใน-1
  Internal hot-swap drive installation-1

 5. กดที่จับสีน้ำเงินสองชุด จากนั้นเลื่อนตัวครอบลง
  รูปที่ 5. การติดตั้งไดรฟ์ Hot-swap ภายใน-2
  Internal hot-swap drive installation-2

หลังจากติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ทั้งหมด:
 1. เชื่อมต่อสายเข้ากับตัวครอบไดรฟ์กลาง ดู การเดินสายภายใน

 2. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager
  สำคัญ

  Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) เวอร์ชันที่รองรับแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ทุกเวอร์ชันของ Lenovo XClarity Provisioning Manager ถูกเรียกว่า Lenovo XClarity Provisioning Manager และ LXPM ในเอกสารนี้ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น หากต้องการดู LXPM เวอร์ชันที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ ให้ไปที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager