Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2

ก่อนการติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2:
 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2 ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2 ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

 2. ปรับส่วนยึดบนอะแดปเตอร์ M.2 ให้รองรับขนาดเฉพาะของไดรฟ์ M.2 ที่คุณต้องการติดตั้ง ดู ปรับตัวยึดบนอะแดปเตอร์ M.2

 3. ค้นหาช่องเสียบไดรฟ์ M.2 บนอะแดปเตอร์ M.2
  หมายเหตุ

  สำหรับอะแดปเตอร์ M.2 บางตัวรองรับไดรฟ์ M.2 ที่เหมือนกันสองตัว ให้ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในช่องเสียบ 0 ก่อน

  รูปที่ 1. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2
  M.2 drive slot
  • 1 ช่องเสียบ 0
  • 2 ช่องเสียบ 1

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2 ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:
หมายเหตุ
 • โมดูลอะแดปเตอร์ M.2 จัดส่งมาพร้อมสกรูที่ถอดออกมาแล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง

 • อะแดปเตอร์ M.2 ที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน

 1. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกภายใน และติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ลงบนโครงยึดรองรับ M.2/ตัวยก ดู ติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์บนโครงยึดรองรับ M.2/ตัวยก
 2. จัดแนวหมุดของโครงยึดโมดูล M.2 ให้ตรงกับรูสองรูบนทั้งสองข้างของโครงยึดรองรับ M.2/ตัวยก แล้วติดตั้งโครงยึดบนโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
  รูปที่ 2. การติดตั้งโครงยึดโมดูล M.2
  Install the M.2 module bracket

 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2 ลงในโครงยึดและยึดสกรูให้แน่น
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2
  Install the M.2 adapter into the bracket.

 4. ติดตั้งไดรฟ์ M.2 บนอะแดปเตอร์ M.2
  1. เสียบไดรฟ์ M.2 ลงในขั้วต่อโดยทำมุมประมาณ 30 องศา
  2. หมุนไดรฟ์ M.2 ลงจนกว่าร่อง 1 จะติดกับขอบของส่วนยึด 2
  3. เลื่อนส่วนยึดไปข้างหน้า (เข้าหาขั้วต่อ) เพื่อยึดไดรฟ์ M.2 ให้เข้าที่
  รูปที่ 4. การติดตั้งไดรฟ์ M.2
  Install the M.2 drive on the M.2 adapter.

หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2 และไดรฟ์ M.2 ให้ทำดังนี้
 1. เชื่อมต่อสายเข้ากับอะแดปเตอร์ M.2 ดู การเดินสายโมดูล M.2

 2. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager
  สำคัญ

  Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) เวอร์ชันที่รองรับแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ทุกเวอร์ชันของ Lenovo XClarity Provisioning Manager ถูกเรียกว่า Lenovo XClarity Provisioning Manager และ LXPM ในเอกสารนี้ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น หากต้องการดู LXPM เวอร์ชันที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ ให้ไปที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube