Skip to main content

เปลี่ยนตัวระบายความร้อน

งานนี้มีคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนตัวระบายความร้อน การเปลี่ยนตัวระบายความร้อนต้องใช้ไขควงหกเหลี่ยม #T20

ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่น ตัวครอบไดรฟ์กลางหรืออะแดปเตอร์ GPU คุณอาจต้องเปลี่ยนตัวระบายความร้อนด้วยตัวระบายความร้อนที่จำเป็น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตัวระบายความร้อน โปรดดู กฎทางเทคนิคสำหรับโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
ข้อควรสนใจ
 • ตัวระบายความร้อนมีความจำเป็นในการรักษาสภาพความร้อนที่เหมาะสมสำหรับโปรเซสเซอร์ อย่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ขณะที่ตัวระบายความร้อนถูกถอดออก

 • อย่าสัมผัสตรงบริเวณช่องเสียบโปรเซสเซอร์หรือหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ หน้าสัมผัสของช่องเสียบโปรเซสเซอร์นั้นเปราะบางมากและเสียหายได้ง่าย สิ่งปนเปื้อนบนหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ เช่น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

 • อย่าให้ครีมระบายความร้อนบนโปรเซสเซอร์หรือตัวระบายความร้อนสัมผัสกับสิ่งใด การสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ อาจลดทอนประสิทธิภาพของครีมระบายความร้อน ครีมระบายความร้อนอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหาย เช่น ขั้วต่อไฟฟ้าในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ อย่าถอดฝาครอบครีมระบายความร้อนออกจากตัวระบายความร้อนจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น

ในการเปลี่ยนตัวระบายความร้อน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดตัวระบายความร้อนที่ติดตั้ง
  1. ใช้ไขควงหกเหลี่ยม #T20 เพื่อคลายสกรูยึดทั้งหมดตามลำดับการถอดที่แสดงอยู่บนป้ายตัวระบายความร้อน
  2. หลังจากคลายสกรูยึดแต่ละตัวแล้ว ให้รอประมาณ 30 วินาทีเพื่อให้ตัวระบายความร้อนคลายออกจากโปรเซสเซอร์ แล้วค่อยๆ ยกตัวระบายความร้อนขึ้น
  รูปที่ 1. การถอดตัวระบายความร้อน
  heat sink removal

 2. ติดตั้งตัวระบายความร้อนใหม่
  1. จัดวางตัวระบายความร้อนให้ตรงกับรูสกรูบนแผ่นโปรเซสเซอร์ สกรูยึดบนตัวระบายความร้อนควรอยู่ตรงกับรูสกรูบนแผ่นโปรเซสเซอร์
  2. ขันสกรูยึดทั้งหมดให้แน่นสนิทตามลำดับการติดตั้งที่แสดงบนป้ายตัวระบายความร้อน
  รูปที่ 2. การติดตั้งตัวระบายความร้อน
  heat sink installation

หลังจากติดตั้งตัวระบายความร้อน
 1. หากมีโมดูลหน่วยความจำที่ต้องการติดตั้ง ให้ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ดู ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

 2. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่คุณต้องการติดตั้ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube