Skip to main content

การเดินสายไฟแบ็คเพลน

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายไฟแบ็คเพลนของไดรฟ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

  • แบ็คเพลนที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนนี้จะแยกการเชื่อมต่อสายไฟออกจากการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลนบนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ

  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบ็คเพลนที่รองรับและขั้วต่อของแบ็คเพลน โปรดดู ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์

รูปที่ 1. การเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลน
Backplane power cable connection
จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า1 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหน้าบนแผงโปรเซสเซอร์
2 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลัง
  • 2 ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

  • 2 ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband แบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

รูปที่ 2. การเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลน (Gen 5)
Backplane power cable connection (Gen 5)
จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟและขั้วต่อ Sideband บนแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า1 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหน้าบนแผงโปรเซสเซอร์
2 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลัง
  • 2 ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

  • 2 ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband แบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์