Skip to main content

การเดินสายสัญญาณแบ็คเพลน (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ในส่วนนี้ คุณสามารถดูการเดินสายสัญญาณแบ็คเพลนได้เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวเท่านั้น

  • แบ็คเพลนแต่ละตัวที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับมีการเชื่อมต่อสัญญาณหลายการเชื่อมต่อ ส่วนนี้จะแยกการเชื่อมต่อสัญญาณออกจากการเชื่อมต่อสายไฟเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน โปรดดู การเดินสายไฟแบ็คเพลน

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อสัญญาณแบ็คเพลนบนแผงโปรเซสเซอร์และอะแดปเตอร์ โปรดดู ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ

  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบ็คเพลนที่รองรับและขั้วต่อของแบ็คเพลน โปรดดู ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์