Skip to main content

ไดรฟ์ด้านหน้า 4 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด ด้านหน้า เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว