Skip to main content

แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายของแบ็คเพลน NVMe/SAS/SATA ด้านหลังที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวและสองตัว

แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง

รูปที่ 1. การเดินสายของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง ที่มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว

จากไปยัง
1 ขั้วต่อ NVMe 0 และขั้วต่อ NVMe 1 บนแบ็คเพลนด้านหลัง1 ขั้วต่อ PCIe 6 บนแผงโปรเซสเซอร์

แบ็คเพลนของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง

รูปที่ 2. การเดินสายของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง ด้านหลัง ที่มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือสองตัว

จากไปยัง
1 ขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหลัง1 ขั้วต่อ PCIe 9 บนแผงโปรเซสเซอร์