Skip to main content

ติดตั้งสาย LCD ภายนอก (ตัวเครื่อง 4 x 3.5 นิ้ว)

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งสาย LCD ภายนอก

ในการกําหนดค่าตัวเครื่องขนาด 4 x 3.5 นิ้ว สาย LCD ภายนอกเป็นอุปกรณ์เสริม คุณสามารถเลือกติดตั้งหรือถอดสายได้ตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ โปรดดูตำแหน่งของสาย LCD ภายนอก จากมุมมองด้านหน้าตามที่แสดงด้านล่าง
รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าพร้อมสายเคเบิลติดตั้งอยู่

1 ขั้วต่อสาย LCD ภายนอก

รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้าที่มีการติดตั้งแผงครอบ

1 แผงครอบสำหรับขั้วต่อสาย LCD ภายนอก

หมายเหตุ
ก่อนติดตั้งสาย ให้ถอดปลอกออกก่อน หลังจากถอดสายแล้ว ให้ติดตั้งปลอกในภายหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

ต่อไปนี้จะแสดงวิธีการถอดสาย LCD ภายนอกออกจากตัวเครื่อง

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุสาย LCD ภายนอกไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำสาย LCD ภายนอกออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้งสาย LCD ภายนอก
  รูปที่ 3. การติดตั้งสาย LCD ภายนอก
  Removal of the front I/O assembly
  หมายเหตุ

  ด้านหน้าและด้านหลังของช่องเสียบสำหรับการวินิจฉัยภายนอกจะแตกต่างกัน และจำเป็นต้องเสียบเข้ากับด้านหน้า

  เมื่อเสียบแล้ว ให้หันด้านหน้าขึ้นด้านบน และเลื่อนขั้วต่อเข้าไปในตัวเครื่อง โปรดดูภาพประกอบด้านบน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เชื่อมต่อสาย LCD ภายนอกเข้ากับแผงโปรเซสเซอร์ ดู การเดินสายภายใน

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์