Skip to main content

ถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู ถอดฝานิรภัย
 3. ถอดสายออกจากแผงโปรเซสเซอร์
 4. ถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัวออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว
  integrated diagnostics panel assembly removal
  1. กดแถบที่ยื่นออกมาลงที่ด้านอื่นๆ ของตัวเครื่องด้านหน้า
  2. เลื่อนส่วนประกอบออกจากตัวเครื่องด้านหน้า
 5. ถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัวออกจากส่วนประกอบ
  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว
  Integrated diagnostics panel assembly
  1. กดคลิปลงตามภาพ
  2. ดึงส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัวโดยจับที่ที่จับเพื่อถอดออกจากส่วนประกอบ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัวหรือแผงครอบใหม่ ดู ติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube