Skip to main content

ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีถอดโมดูล I/O ด้านหน้าที่มีแผงตัวดำเนินการด้านหน้า คุณสามารถถอดโมดูล I/O ด้านหน้าอื่นๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู ถอดฝานิรภัย
 3. ถอดสาย I/O ด้านหน้าออกจากแผงโปรเซสเซอร์
 4. ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า
  รูปที่ 1. ถอดโมดูล I/O ด้านหน้าบนตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้ว

  รูปที่ 2. ถอดโมดูล I/O ด้านหน้าบนตัวเครื่องขนาด 3.5 นิ้ว

  1. ถอดสกรูที่ยึดโมดูล I/O ด้านหน้า
  2. เลื่อนโมดูล I/O ด้านหน้าออกจากตัวเครื่องด้านหน้า

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง