Skip to main content

ติดตั้งแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงระบบ

เกี่ยวกับงานนี้

S017
moving parts
ข้อควรระวัง
มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ
S012
hot surface
ข้อควรระวัง
พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแผงระบบใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีบนด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแผงระบบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้งแผงระบบใหม่ลงในเซิร์ฟเวอร์
  หมายเหตุ
  แผงระบบนี้อาจแตกต่างจากแผงระบบของคุณเล็กน้อย แต่ขั้นตอนการติดตั้งนั้นเหมือนกัน
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงระบบ
  System board installation

  1. สอดปลายส่วนหน้าของแผงระบบไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องจนกว่าจะหยุด
  2. วางปลายอีกด้านลงในตัวเครื่อง
  3. เลื่อนแผงระบบไปทางด้านหลังของตัวเครื่องจนกว่าจะเข้าที่พอดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อด้านหลังบนแผงระบบใหม่เสียบเข้ากับช่องที่สอดคล้องกันในแผงด้านหลัง
 3. แผงระบบใหม่มาพร้อมกับตัวยึดสายเคเบิลครึ่งหนึ่งตามค่าเริ่มต้น หากมีการติดตั้งแผงระบบเก่าที่มีตัวยึดสายเคเบิลแบบต็ม ให้ถอดออกจากแผงระบบเก่าและติดตั้งลงในแผงระบบใหม่ โปรดดู การเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงยึดผนังสำหรับสาย

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เดินสายและยึดสายในเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้อง ดู การเดินสายภายใน

 2. ติดตั้งแผ่นกั้นลมหรือตัวครอบไดรฟ์กลาง หากคุณถอดออกไปก่อนหน้านี้ โปรดดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม หรือ ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง

 3. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 4. ดันแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่จนกว่าจะคลิกเข้าที่

 5. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ แล้วเปิดเซิร์ฟเวอร์

 6. อัปเดตเซิร์ฟเวอร์เป็นเฟิร์มแวร์ RAID เวอร์ชันล่าสุด ดู การอัปเดตเฟิร์มแวร์

 7. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องของแผงระบบ ดู อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

 8. เปิดใช้งาน TPM ดู เปิดใช้งาน TPM

 9. หรือเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัย ดู เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube