Skip to main content

ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์อาจมาพร้อมกับแผงตัวดำเนินการด้านหน้าชุดใดชุดหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์

Front I/O module without LCD display

1 แผงตัวดำเนินการด้านหน้าไม่มีจอแสดงผล LCD

Front I/O module with LCD display

1 แผงตัวดำเนินการด้านหน้าพร้อมจอแสดงผล LCD (เรียกว่าแผงการวินิจฉัยในตัว)
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. (ขั้นตอนเสริม) หากคุณเปลี่ยนแผงการวินิจฉัยในตัว ให้เสียบแผงการวินิจฉัยเข้ากับโมดูล I/O ด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบแผงเข้าไปยังส่วนประกอบเข้าที่แล้ว
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงการวินิจฉัย
  Diagnostics panel installation

 3. ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า
  รูปที่ 2. โมดูล I/O ด้านหน้า ไม่มีจอแสดงผล LCD
  Front I/O module without an LCD display
  รูปที่ 3. โมดูล I/O ด้านหน้า จอแสดงผล LCD (แผงการวินิจฉัยในตัว)
  Front I/O module with the integrated diagnostics panel
  1. เสียบโมดูล I/O ด้านหน้าเข้ากับตัวเครื่องด้านหน้า
  2. ขันสกรูเพื่อยึดโมดูล I/O ด้านหน้าให้เข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เชื่อมต่อสายโมดูล I/O ด้านหน้ากับส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube