Skip to main content

อะแดปเตอร์ 32i RAID/HBA

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับการกําหนดค่า (แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง สามตัว และแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง หนึ่งตัว) ที่มีอะแดปเตอร์ 32i RAID/HBA หนึ่งตัว

อะแดปเตอร์ 32i RAID/HBA

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสัญญาณ

จากไปยัง
1 BP 1: SAS1 อะแดปเตอร์ 32i: C0
2 BP 2: SAS2 อะแดปเตอร์ 32i: C1
3 BP 3: SAS3 อะแดปเตอร์ 32i: C2
4 แบ็คเพลนด้านหลัง: SAS 0, SAS 14 อะแดปเตอร์ 32i: C3