Skip to main content

ติดตั้งแผงพัดลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแผงพัดลม

เกี่ยวกับงานนี้

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

รูปที่ 1. การติดตั้งแผงพัดลม
Fan board installation

 1. ค่อยๆ วางแผงพัดลมลงในถาดแผงระบบ
 2. ขันสกรูเพื่อยึดแผงพัดลมให้แน่น
 3. ต่อสายไฟพัดลมและสาย Sideband ของพัดลม ดู การเชื่อมต่อระหว่างแผงโปรเซสเซอร์และแผงพัดลม

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งส่วนประกอบแผงระบบลงในตัวเครื่อง ดู ติดตั้งแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

 2. ติดตั้งตัวครอบพัดลม ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 3. ติดตั้งพัดลมระบบ ดู ติดตั้งพัดลมระบบ

 4. ติดตั้งตัวระบายความร้อนรูปตัว T หากมีการถอดออก ดู ติดตั้งตัวระบายความร้อน

 5. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง หากคุณถอดออก ดู การเปลี่ยนตัวครอบไดรฟ์กลางและแบ็คเพลนไดรฟ์

 6. ติดตั้งแผ่นกั้นลม หากคุณถอดออก ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 7. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube