Skip to main content

ถอดแผงพัดลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแผงพัดลม

เกี่ยวกับงานนี้

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีแผ่นกั้นลม ให้ถอดแผ่นกั้นลมออกก่อน ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
  3. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมตัวครอบไดรฟ์กลาง ให้ถอดออกก่อน ดู การเปลี่ยนตัวครอบไดรฟ์กลางและแบ็คเพลนไดรฟ์
  4. ถอดพัดลมระบบ ดู ถอดพัดลมระบบ
  5. ถอดตัวครอบพัดลมระบบ ดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ
  6. (ขั้นตอนเสริม) หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมตัวระบายความร้อนรูปตัว T ให้ถอดออกก่อน ดู ถอดตัวระบายความร้อน
  7. ถอดส่วนประกอบแผงระบบออกจากตัวเครื่อง ดู ถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์
  8. ถอดสายไฟพัดลมและสาย Sideband ของพัดลมออกจากแผงพัดลม ดู การเชื่อมต่อระหว่างแผงโปรเซสเซอร์และแผงพัดลม
  9. ขยับหรือถอดสายอื่นๆ ที่พาดผ่านแผงพัดลมออก
 2. ถอดแผงพัดลม
  รูปที่ 1. การถอดแผงพัดลม
  Fan board removal

  1. ถอดสกรูออกจากแผงพัดลม
  2. ค่อยๆ ยกแผงพัดลมออกจากถาดแผงระบบ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 • หากคุณเปลี่ยนแผงพัดลม ให้ติดตั้งแผงพัดลมใหม่ โปรดดู ติดตั้งแผงพัดลม

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube