Skip to main content

ถอดฝานิรภัย

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดฝานิรภัย

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

ขั้นตอน

  1. ใช้กุญแจเพื่อปลดล็อคฝานิรภัย
    รูปที่ 1. การปลดล็อคฝานิรภัย
    Unlocking the security bezel
  2. กดสลักปลดล็อค 1 แล้วหมุนฝานิรภัยออกด้านนอกเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
    รูปที่ 2. การถอดฝานิรภัย
    Security bezel removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หมายเหตุ
ก่อนที่คุณจะจัดส่งตู้แร็คที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดตั้งและล็อคฝานิรภัยใหม่อีกครั้งให้เข้าที่

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube