Skip to main content

ติดตั้งฝานิรภัย

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งฝานิรภัย

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

ขั้นตอน

 1. หากกุญแจอยู่ภายในฝานิรภัย ให้ถอดออกจากฝานิรภัย
  รูปที่ 1. การถอดคีย์
  Remove the key from inside of the security bezel.

 2. ค่อยๆ เสียบแถบบนฝานิรภัยเข้าไปในช่องบนสลักแร็คด้านขวา จากนั้น กดสลักค้างไว้ 1 แล้วหมุนฝานิรภัยเข้าด้านในจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 2. การติดตั้งฝานิรภัย
  Installing the security bezel
 3. ใช้กุญแจล็อคฝานิรภัยไปยังตำแหน่งปิด
  รูปที่ 3. การล็อคฝานิรภัย
  Locking the security bezel