Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + ด้านหลัง: SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง/2.5 นิ้ว 8 ช่อง/AnyBay 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่องและแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง/ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง หนึ่งชุด/AnyBay ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง