Skip to main content

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่องและแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง หนึ่งชุด