Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์จะรองรับแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว ประเภทต่อไปนี้:
 • แบ็คเพลน 8 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลน 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลน 12 x AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลนตัวขยาย 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง เป็นตัวอย่าง แบ็คเพลนอื่นๆ จะใช้ขั้นตอนเดียวกัน

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วต่อไดรฟ์เสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบด้านบนเซิร์ฟเวอร์อยู่ในตำแหน่งและปิดสนิททุกครั้งที่คุณติดตั้งและถอดไดรฟ์

 • เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบอย่างเพียงพอ อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์นานกว่าสองนาทีโดยไม่มีไดรฟ์หรือแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ติดตั้งอยู่ในช่องใส่แต่ละช่อง

 • ก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์: คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
  หมายเหตุ
  แบ็คเพลนของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท

  Installing the 3.5-inch-drive backplane
  1. จัดแนวแบ็คเพลนให้ตรงกับตัวเครื่อง และวางลงในตัวเครื่อง จากนั้น ดันแบ็คเพลนให้เข้าที่โดยให้เอียงไปทางด้านหลังเล็กน้อย
  2. หมุนแบ็คเพลนไปยังตำแหน่งแนวตั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอเกี่ยวทั้งสี่ชุดบนตัวเครื่องลอดผ่านรูที่สอดคล้องกันในชุดแบ็คเพลน จากนั้น เลื่อนชุดแบ็คเพลนตัวใหม่ตามภาพจนกว่าจะยึดเข้าที่
 3. เชื่อมต่อสายเข้ากับแบ็คเพลนไดรฟ์ โปรดดู การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. ติดตั้งตัวครอบพัดลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 3. ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ หากคุณถอดออก ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube