Skip to main content

ถอดส่วนประกอบตัวยกด้านหลัง

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดส่วนประกอบตัวยกด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์รองรับตัวครอบตัวยกประเภทต่างๆ (ดู ตารางที่ 1) หัวข้อนี้ใช้ตัวครอบตัวยก 3FH 1 และตัวครอบตัวยก Gen 4 3 เป็นตัวอย่างในภาพประกอบ ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับตัวครอบตัวยกอื่นๆ

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID (ไดรฟ์ การ์ด RAID ฯลฯ) ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
  2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  3. หากมีอะแดปเตอร์ PCIe ติดตั้งบนการ์ดตัวยก ให้จดบันทึกการเดินสายไฟก่อน จากนั้น ถอดสายเคเบิลทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ PCIe
 2. ถอดส่วนประกอบตัวยก
  • ส่วนประกอบตัวยก 1 (เหมือนกับส่วนประกอบตัวยก 2)

   หมายเหตุ
   ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ตัวครอบตัวยก 3 ช่องเสียบเป็นตัวอย่าง ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับตัวครอบตัวยก 1 ช่องเสียบ
   รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก 1
   Removing the riser 1 assembly
  1. คลายสกรูที่ยึดส่วนประกอบตัวยกออก
  2. จับที่บริเวณขอบของส่วนประกอบตัวยก แล้วค่อยๆ ยกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออกจากแชสซี
  • ส่วนประกอบตัวยก 3

   หมายเหตุ
   ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ตัวครอบตัวยก 3 Gen 4 เป็นตัวอย่าง ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับตัวครอบตัวยก 3 Gen 5

   จับที่บริเวณขอบของส่วนประกอบตัวยก แล้วค่อยๆ ยกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออกจากแชสซี

   รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบตัวยก 3
   Removing the riser 3 assembly
  • ส่วนประกอบตัวยก 3/4 4LP

   1. ถอดส่วนประกอบตัวยก 3 และส่วนประกอบตัวยก 4

    รูปที่ 3. การถอดส่วนประกอบตัวยก 3/4
    Removing the riser 3/4 assembly
   2. ถอดถาดตัวครอบตัวยก

    รูปที่ 4. การถอดถาดตัวครอบตัวยก
    Removing the riser cage tray
    1. ถอดสกรูสองตัวที่ยึดถาดตัวครอบตัวยก

    2. เลื่อนถาดตัวยกไปด้านหลัง แล้วยกออกจากตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากส่วนประกอบของตัวยก ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ด้านหลัง

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube