Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O

ก่อนติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อสายเคเบิลภายในทั้งหมดแล้ว:
รูปที่ 1. สายตัวครอบ I/O

 • เชื่อมต่อสายพอร์ตการจัดการ 1 เข้ากับตัวครอบส่วนขยาย I/O

 • เชื่อมต่อสายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ 2 เข้ากับตัวครอบส่วนขยาย I/O

 • เชื่อมต่อสายไฟสีเหลืองและสีดำ 3 เข้ากับตัวครอบส่วนขยาย I/O

 • เชื่อมต่อสายอะแดปเตอร์ PCIe (ทั้งห้าสาย) เข้ากับแผงระบบ

  รูปที่ 2. ขั้วต่อสาย PCIe ของตัวครอบ I/O

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินสายภายในสำหรับตัวครอบส่วนขยาย I/O ได้ที่ การเดินสายตัวครอบส่วนขยาย I/O

ในการติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 3. การติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O
I/O expansion cage installation

 1. วางฝาครอบตัวครอบส่วนขยาย I/O ฝาครอบไว้เหนือแผงตัวดำเนินการและอะแดปเตอร์ PCIe
 2. หมุนตัวครอบส่วนขยาย I/O เพื่อให้รูสกรูของฝาครอบตัวครอบส่วนขยายหันหน้าขึ้น จากนั้นติดตั้งสกรูของฝาครอบตัวครอบส่วนขยาย I/O โดยใช้ไขควง P1
 3. หมุนตัวครอบส่วนขยาย I/O เพื่อให้ฝาครอบหันหน้าขึ้น จากนั้น ค่อยๆ วางตัวครอบส่วนขยาย I/O ลงบนตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และเลื่อนไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์จนกว่าตัวครอบส่วนขยาย I/O จะเข้าที่ และแถบสีน้ำเงินที่ด้านหลังของตัวครอบส่วนขยาย I/O ล็อคเข้าที่
หลังจากติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O:
 1. เดินสายทั้งหมดอย่างถูกต้อง ดู การเดินสายตัวครอบส่วนขยาย I/O

 2. ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบพัดลมระบบ ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 3. หากจำเป็น ให้ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ ดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์

 4. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 5. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 6. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 7. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 8. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 9. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์