Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

ในการติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ
System fan cage installation

 1. จัดแนวทั้งสองด้านของตัวครอบพัดลมระบบให้ตรงกับแท่งติดตั้งที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง แล้วกดฝาครอบพัดลมระบบลงในตัวเครื่องตรงๆ
 2. ขันสกรูยึดที่อยู่ในช่องใส่พัดลม 2 และ 4
 3. ติดตั้งพัดลมระบบในช่องใส่พัดลม 2 และช่องใส่พัดลม 4 โปรดดู ติดตั้งพัดลมระบบ

  System fan cage installation
 4. เดินสายตัวครอบพัดลมระบบผ่านรางเดินสายเคเบิลด้านขวา ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายได้ที่ การเดินสายตัวครอบพัดลม
  หมายเหตุ
  สายไฟควรเป็นสายด้านบนสุดที่เดินผ่านรางเดินสาย
  รูปที่ 2. การเดินสายไฟพัดลมผ่านรางการเดินสายด้านขวา

 5. หากคุณทำการเปลี่ยนตัวครอบพัดลมระบบ ให้เสียบขั้วต่อหกตัวบนสายตัวครอบพัดลมระบบ เข้ากับขั้วต่อหกตัวบนแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจับคู่หมายเลขบนสายตรงกับขั้วต่อบนแผงระบบ
  รูปที่ 3. ตำแหน่งของขั้วต่อพัดลมระบบ

เมื่อติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบเรียบร้อยแล้ว:
 1. หากคุณได้เปลี่ยนตัวครอบพัดลมระบบ (รวมถึงการเชื่อมต่อสายตัวครอบพัดลมเข้ากับขั้วต่อบนแผงระบบ), ให้ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ ดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์

 2. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 3. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 4. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 5. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 6. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 7. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์