Skip to main content

ติดตั้งแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้ง แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

ก่อนการติดตั้ง แผงตัวดำเนินการด้านหน้า:

  1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

  2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้ง แผงตัวดำเนินการด้านหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

ปรับแนวพาเนลเข้ากับช่องเสียบบน ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ และเลือกให้เข้าไปจนกระทั่งคลิกเข้าที่
รูปที่ 1. แผงตัวดำเนินการด้านหน้า การติดตั้ง


หลังการติดตั้ง ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ติดตั้ง ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ กลับเข้าที่ (โปรดดู ติดตั้งส่วนประกอบของถาดแผงตัวดำเนินการ)