Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบของถาดแผงตัวดำเนินการ

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้ง ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ

ก่อนการติดตั้ง ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

ในการติดตั้ง ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปรับแนว ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ เข้ากับช่องเสียบที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ และใส่ส่วนประกอบถาดเข้าไปจนกระทั่งคลิกเข้าที่
  รูปที่ 1. ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ การติดตั้ง

 2. ติดตั้งชุดถาดกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยสกรู
 3. เชื่อมต่อสาย แผงตัวดำเนินการด้านหน้า และสาย USB กับแผงระบบ
  รูปที่ 2. สาย USB 2.0 และสายแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

  ตารางที่ 1. สาย USB 2.0 และสายแผงตัวดำเนินการด้านหน้า
  1 สาย USB 2.02 สายแผงตัวดำเนินการด้านหน้า
  หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อ USB 3.0 วางเป็นแนวตั้งระหว่างดันเข้าไปในขั้วต่อบนแผงระบบ
  รูปที่ 3. การเชื่อมต่อสาย USB 3.0

หลังการติดตั้ง ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ติดตั้งฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่ (โปรดดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน)

 2. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข้าที่

 3. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค

 4. เปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube