Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากราง

ขั้นตอน

ติดตั้งส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์
รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์
Installing drive backplane carrier assembly
 1. จัดแนวด้านล่างของตัวนำให้ตรงกับช่องเสียบในเซิร์ฟเวอร์
 2. หมุนด้านบนของตัวนำจนกว่าจะคลิกเข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ต่อสายไฟและสายสัญญาณเข้ากับแบ็คเพลนทั้งหมด ดู การเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายภายใน

 2. ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว และแผงครอบไดรฟ์ทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

 3. ติดตั้งตัวครอบพัดลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลม

 4. ติดตั้งโมดูลพัดลมทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งโมดูลพัดลม

 5. ติดตั้งแผ่นกั้นลมด้านหน้ากลับเข้าที่ ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลมด้านหน้า

 6. ติดตั้งฝาครอบด้านบนด้านหน้ากลับเข้าที่ ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบนด้านหน้า

 7. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube